Redline

Monitoring a reporting pro GroupWise®

Redline

Redline je monitorovací a reporting řešení pro GroupWise, které snižuje riziko ohrožení zvenčí nebo zevnitř a dokáže identifikovat oblasti, ve kterých může GroupWise lépe sloužit organizaci. Redline umožňuje optimalizovat systém GroupWise, respektive poskytnout potřebná data pro jeho optimalizaci.

Ačkoliv je GroupWise velmi stabilní platforma, i zde je mnoho rizik, které mohou mít za následek snížení výkonu, nebo mohou způsobit administrátorům problémy.

Redline dokáže identifikovat uživatele, kteří používají příliš mnoho místa na disku nebo se blíží limitu, zprávy, které zůstávají ve frontě, aniž by byly zpracovány (velmi důležité pro administrační systémové zprávy), nízkou propustnost zpráv a celou řadu dalších problémů. Pomocí týdenního reportingu, okamžitých varování, nebo pomocí rychlé, jednoduché a konfigurovatelné webové konzole vždy dostanete informace, které potřebujete.

Odhalení
potenciální
závady
Monitoring
více GW
systémů
Vzdálený
management
Zachycení
a udržení
nastavení
GroupWise

Pomocí webového rozhraní je možné přistupovat do konfigurace GroupWise i vzdáleně. Redline umožňuje provádět management větších sítí z jediného místa.

Redline přináší integraci s technologiemi postavenými na Blackberry Enterprise Server, Notify Technology NotifyLink a Toffa SyncWise 2005. Tímto se zahájila fáze rozšířit Redline i na další produkty. Do budoucna se počítá s integrací s více než 10-ti dodavateli softwaru.

Redline jako jediné monitorovací a reporting řešení pro GroupWise podporuje platformy NetWare, SUSE Linux a Windows.

Licence jsou dodávány v balících po 50ks s min. roční maintenancí.